نگرانی آمریکا از بی‌توجهی چین به تحریم‌های ایران

معاون وزارت انرژی آمریکا از بی‌اعتنایی چین به تحریم‌های واشنگتن علیه تهران و خرید نفت از ایران ابراز نگرانی کرد.