مسکو: رفع محدودیت توسعه هسته‌ای ایران تهدیدآمیز نیست

وزارت خارجه روسیه در واکنش به سومین گام از روند کاهش تعهد ایران به توافق هسته‌ای، تأکید کرد که این اقدام تهدیدی برای نظام منع اشاعه به شمار نمی‌آید.