درگیری یک فرد با مامور نیروی انتظامی در بیمارستان

اصل ماجرای ویدیوی درگیری یک فرد با مامور نیروی انتظامی در بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر چیست؟