تجربه مشابه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در انتخابات

امیر محبیان، تحلیلگر اصولگرا می‌گوید: اصولگرایان هم مانند اصلاح‌طلبان تجربه‌ای مانند لیست امید را داشته‌اند.