بهبود اوضاع خلیج فارس با توقیف نشدن نفتکش‌های ایرانی

وزیر دفاع روسیه اعلام کرد: اوضاع خلیج فارس در صورتی که نفتکش‌های ایرانی در سراسر جهان توقیف نشود، بهبود می‌یابد.