برخورد شاخ به شاخ دو دستگاه پژو کشته داد

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی از سانحه رانندگی مرگبار در شهرستان هریس خبر داد.