گفت‌و‌گوی وزرای خارجه روسیه و عربستان درباره خلیج فارس

وزیران خارجه روسیه و عربستان سعودی در گفت وگویی تلفنی درخصوص مسائل کلیدی دستور کار منطقه‌ای ازجمله اوضاع منطقه خلیج فارس، بحران یمن و مساله سوریه گفت وگو کردند.