سرعت باد در زابل به ۷۹ کیلومتر بر ساعت رسید

رییس شبکه پایش هواشناسی سیستان وبلوچستان گفت: امروز بیشینه سرعت وزش باد در زابل به ۷۹ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهر را به ۵۰۰۰ متر کاهش داد.