درخواست جالب لیورپول از فن دایک

باشگاه لیورپول انگلیس درخواست جالبی را به فن دایک داده است.