ترامپ مذاکرات با طالبان را «مرده» خواند

ترامپ مذاکرات با طالبان را «مرده» خواند