آموزش رنگها به زبان انگلیسی به کودکان

دانستنیها

آموزش رنگها به زبان انگلیسی به کوکان مانند سایر مهارتهای آموزش انگلیسی به کودکان دارای نکات ریزی و ظریفی می باشد. در اینجا قصد داریم نحوه آموزش رنگها به زبان انگلیسی به کوکان را به شما ارائه کنیم.

آموزش رنگها به زبان انگلیسی به کوکان برخی فکر می کنند که باید فقط با شعر صورت پذیرد. یا برخی دیگر فکر می کنند که فقط باید با اشیا رنگی مثل میوه ها همراه باشد. آیا این موارد به تنهایی می توانند پاسخگوی نیاز کودکان جهت یادگیری رنگ ها باشد. اینکه ما بر روی یک کتاب عکس موزی را نشان دهیم و بگوییم این موز زرد است پس حالا بگو Yellow banana کفایت می کند برای اینکه ذهن کودک برای همین این را حفظ کند؟

اگر معلم خصوصی زبان انگلیسی کودکان هستید و می خواهید رنگ ها را به کودکی آموزش دهید، باید ابتدا محیطی را فراهم کنید که ترکیب رنگ ها به صورت کامل در آن باشد. منظور از ترکیب رنگ ها همان رنگ های اصلی است. سپس وقتی می خواهید به به عنوان مثال رنگ سبز را آموزش دهید، باید Green plant  را کودک لمس کند و سپس پس آنکه به کمک یک شعر کودتاه انگلیسی رنگ سبز را توانست به درستی تلفظ کند، به سراغ سایر سایر اشیا و اجسام سبز رنگ برود. در واقع کودک باید خودش سایر اجسام سبز را بیابد. این موضوع باعث می شود رنگ سبز در ذهن کودک با اجسامی که خودش شناسایی می کنند به درستی گره بخورد و در واقع به گونه ای ذهن کودک مورد آزمون قرار می گیرد و در نتیجه آن اطلاعاتی که شما در مورد رنگ به وی داده اید، در حافظه بلند مدت کودک جایگاه یابی می کند.

برای آموزش رنگها به زبان انگلیسی به کودکان هر چند موضوع ساده است اما نباید فراموش کرد که کودک ذهن خلوتی دارد و اگر به درستی و با تکرار رنگ ها را بتوانید در ذهن کودک جایگاه سازی کنید، هرگز فراموش نمی شوند. این آموزش در بازه زمانی ۳ روزه و یک هفته و دو هفته باید تکرار شود تا کودک توان تحلیل در مورد آن را پیدا کند و آن را به سایر اجسام بسط دهد. بدین ترتیب اگر آموزش رنگها به زبان انگلیسی به کودک به طور صحیح صورت گرفته باشد و در بازه های زمانی درستی تکرار شده باشد، می تواند وقتی جسم جدیدی را دید که رنگ آن را می داند، به راحتی در ذهن خود این بسط را انجام دهد.

از جمله روش هایی که موجب پرورش و تقویت هوش کلامی کودکان می شوند، آماده سازی ذهن کودکان جهت استفاده از صفات مختلف در مورد اجسام و افراد است. رنگ ها نیز یکی ازتوصیف هایی است که افراد می توانند از آن ها در توسعه دایره کلمات خود از آن بهره ببرند.

تکنیکی که برای آموزش رنگها به زبان انگلیسی به کودکان می توانید استفاده کنید، این است که ابتدا سراغ رنگ هایی بروید که کودکان دوست دارند و از یادگیری آن ها لذت بیشتری می برند و توجه بیشتری به اجسام با آن رنگ ها می کنند.

آموزش رنگها به زبان انگلیسی به کودکان از جمله موارد اولیه ای است که کودکان بدلیل آشنایی با اجسام جدید، دوست دارند که یاد بگیرند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد آموزش زبان انگلیسی برای کودکان به این صفحه مراجعه نمایید.