در مورد سازه فلزی پیش ساخته چی میدانید ؟

مقالات

در مورد سازه فلزی پیش ساخته با نام تجاری سقف مزنین و نیم طبقه مزنین چی میدانید ؟

مقدمه

فولاد بعنوان نیم طبقه فلزی با مشخصات منحصر ، از سالیان پیش  در ساخت سازه فلزی پیش ساخته و نیم طبقه مزنین به کار می رفته است . قابلیت اجرای دقیق این سازه فلزی پیش ساخته با نام سقف مزنین و نیم طبقه فلزی با نام نیم طبقه پیش ساخته فلزی نیم طبقه مزنین ، رفتار سازه فلزی پیش ساخته  معین  است، نسبت مقاومت  این سازه فلزی پیش ساخته به وزن این نیم طبقه فلزی پیش ساخته با نام نیم طبقه مزنین ، در مهم تر از آن اجرای با سرعت بالای این سازه فلزی پیش ساخته با نام نیم طبقه مزنین همراه با تکنیک های معماری این  ، سازه فلزی پیش ساخته ، نیم طبقه فلزی و نیم طبقه مزنین  را بعنوان سازه فلزی پیش ساخته  منحصر به فرد و با قیمت مناسب  در پروژه های کارخانه ها و انبار ها  مشهور ساخته است؛ به نوعی  که اگر ضعف ها کم  این سازه فلزی پیش ساخته را مانند مقاومت کم در برابر زنگ زدگی در شرایط رطوبت بسیار بالا و عدم وجود رنگ بر روی آنها و کنترل سالیانه  و عدم مقاومت بالادر آتش سوزی های بسیار سخت که باعث ذوب شدگی این سازه  می گردد به درستی رفع گردد و این سازه فلزی پیش ساخته با  نام تجاری سقف مزنین و نیم طبقه مزنین با پیشرفت علم می تواند این ضعف سازه فلزی پیش ساخته و نیم طبقه مزنین مرتفع گردد  .نیم طبقه پیش ساخته

سازه فلزی پیش ساخته -نیم طبقه مزنین - سقف مزنین - نیم طبقه فلزی - نیم طبقه پیش ساخته - نیم طبقه فلزی پیش ساخته

سازه فلزی پیش ساخته -نیم طبقه مزنین – سقف مزنین – نیم طبقه فلزی – نیم طبقه پیش ساخته – نیم طبقه فلزی پیش ساخته

سازه فلزی با نام تجاری سقف مزنین و نیم طبقه ، از نوع سازه پیچ مهره ای به حساب می آید. در این سازه فلزی یا همان نیم طبقه فلزی با نام نیم طبقه فلزی پیش ساخته نیم طبقه مزنین و سقف مزنیناز فلزی به عنوان مصالح اولیه استفاده شده است . این نیم طبقه فلزی پیش ساخته از نظر مواد اولیه تشکیل دهنده شامل :نزدیک به ۳ درصد کربن و عنصر های  دیگری مانند فسفر ، سولفور ، اکسیژن و نیتروژن و چند عنصر دیگر موجود می شود . ساخت مصاح این سازه  با نام تجاری سقف مزنین و نیم طبقه پیش ساخته   شامل: اکسیداسیون و جداسازی مواد اضافی و غیر ضروری در فرایند کوره بلند و اضافه کردن مواد مورد نیاز برای تولید ترکیب مورد نظر است. برای ساخت مواد اولیه این سازه  با نام نیم طبقه مزنین و سقف مزنین ، از چهار راه اصلی و همیشگی استفاده می شود. این روشها شامل : کوره باز ، دمیدن اکسیژن ، کوره برقی ، خلاء . آنچه این سازه  با نام تجاری سقف مزنین و نیم طبقه فلزی با نام نیم طبقه فلزی پیش ساخته، نیم طبقه مزنین  را به عنوان یک نوع از نیم طبقه فلزی پیش ساخته مناسب معرفی شده است  می تواند شامل موارد زیر باشد : تغییر شکل مناسب در اثر بار و ایجاد تنش یکسان این نیم طبقه فلزی پیش ساخته  ، وجود خاصیت الاستیک و پلاستیک این نیم طبقه فلزی   – شکل پذیری این سازه فلزی   – خاصیت چکش خواری و تورق این نیم طبقه مزنین   – خاصیت خمش پذیری این سقف مزنین   – خاصیت فنری و جهندگی – خاصیت چقرمگی  – خاصیت سختی استاتیکی و دینامیکی    – مقاومت نسبی بالا   – ضریب ارتجاعی بالا این سقف مزنین   – جوش پذیری این نیم طبقه فلزی   – همگن بودن نیم طبقه فلزی پیش ساخته     – امکان استفاده از ضایعات   – امکان تقویت مقاطع در صورت نیاز در این سازه فلزی پیش ساخته با نام تجاری سقف مزنین و نیم طبقه مزنین.نیم طبقه پیش ساخته

مقاله های مرتبط :

سازه فلزی پیش ساخته یعنی چی ؟

 

 

سازه فلزی پیش ساخته -نیم طبقه مزنین – سقف مزنین – نیم طبقه فلزی – نیم طبقه پیش ساخته – نیم طبقه فلزی پیش ساخته

نوشته در مورد سازه فلزی پیش ساخته چی میدانید ؟ اولین بار در گروه الین پدیدار شد.