کاربرد نیم طبقه پیش ساخته و نیم طبقه مزنین چیست ؟

مقالات

کاربرد نیم طبقه پیش ساخته و نیم طبقه مزنین چیست ؟

stromberg-mezzanines-87cc61

همانطور که قبلاً نیز بسیار به این موضوع اشاره شده است چند سالی است در ایران از نیم طبقه پیش ساخته با نام نیم طبقه مزنین مورد استفاده قرار می گیرد .

نیم طبقه پیش ساخته یکی از سازه فلزی پیش ساخته است که مورد استفاده بیشتر انبار داران یا کارخانه داران می باشد که نیاز به فضای بیشتری دارند .و از نظر افزایش محل کار خود در سطح دچار مشکل هستند یا این امکان براشون وجود ندارد .

نیم طبقه پیش ساخته با نام نیم طبقه مزنین و سقف مزنین یکی از سازه فلزی پیش ساخته است که مزیت های آن آنچنان با صرفه است که صاحبان انبار و کارخانه داران راحلی جز استفاده از این نیم طبقه پیش ساخته نخواهند داشت .

در زیر به معرفی موارد استفاده از نیم طبقه فلزی و نیم طبقه پیش ساخته با نام نیم طبقه مزنین و سقف مزنین بیان می گردد.نیم طبقه فلزی پیش ساخته

۱ محیط های با سقف های بلند :

این نیم طبقه پیش ساخته در فضاهایی که دارای سقف بلند می باشند و می توان چند طبقه را در آن اجرا نمود می تواند مورد استفاده قرار گیرد و از ساخت ساز  بیهوده جلوگیری شود .

۲ انبار ها با فضای کم :

در انبارهایی  فضا های داخلی آنها کم می باشد می توان این سازه فلزی پیش ساخته و نیم طبقه پیش ساخته را برای افزایش فضای هوایی محیط استفاده کرد.نیم طبقه مزنین و سقف مزنین تنها نیم طبقه فلزی است که می تواند برای این محیط موثر باشد .

۳ نصب نیم طبقه پیش ساخته جهت حمل بار :

در انبار های دائمی می توان از این نوع نیم طبقه پیش ساخته و نیم طبقه فلزی با نام نیم طبقه مزنین و سقف مزنین به عنوان محلی برای نصب چرثقیل های حمل کننده مورد استفاده قرار گیرد .

۴ ایجاد فضای اداری با نیم طبقه پیش ساخته و نیم طبقه فلزی :

این سازه فلزی پیش ساخته  که جزء نیم طبقه پیش ساخته (نیم طبقه فلزی پیش ساخته )با نام نیم طبقه مزنین و سقف مزنین شناخته می شود می توان در محیط کارگاهی با انبار جهت اسکان ادارات یک محل مورد استفاده قرار گیرد .

 

در ادامه به توضیح سایر کاربرد های نیم طبقه پیش ساخته و نیم طبقه مزنین و سقف مزنین می پردازیم .

کاربرد این سازه فلزی پیش ساخته وسعت زیادی دارد و نیاز به توضیحات بیشتری دارد .

نیم طبقه فلزی پیش ساخته همان نیم طبقه فلزی است که ما آن را  نیم طبقه فلزی پیش ساخته ،نیم طبقه مزنین یا همان سقف مزنین ، سازه فلزی پیش ساخته ترکیبی است که بسیار کاربرد دارد .

در بالا کاربرد این نیم طبقه را بیان کردیم ولی همچنان نتوانسته ایم تمام کاربرد های این سازه فلزی پیش ساخته با نام نیم طبقه مزنین و سقف مزنین را بیان کرد

کاربردهای صنعتی این سازه فلزی پیش ساخته و نیم طبقه مزنین را بیان کرده ایم ولی کاربرد های خانگی نیز دارد که میتوان به صورت مختصر بیان کرد که این سازه فلزی پیش ساخته در ساخت نیم طبقه در خانه های ویلایی یا با ارتفاع سقف زیاد می توانند به عنوان دوبلکس استفاده گردد.

نیم طبقه  پیش ساخته –نیم طبقه فلزی پیش ساخته –نیم طبقه مزنین-سازه فلزی پیش ساخته –سقف مزنین –نیم طبقه فلزی

نیم طبقه فلزی پیش ساخته

 

نوشته کاربرد نیم طبقه پیش ساخته و نیم طبقه مزنین چیست ؟ اولین بار در گروه الین پدیدار شد.